Historie klubu 1996 - 2016

14.02.2016 20:27

 

Zakládajícími členy klubu byl Michal Samek a Emin Eminov.

Oba již měli předešlé zkušenosti s bojovými uměními, především Ji-Jitsu které cvičili podvedením p.Ondřeje Nováka jenž vedl ve Šternberku cvičení tohoto sebeobrannéhosystému založeného panem PhDr. Ing.  Aloisem Konečným v Olomouci.

Michal Samek 1996

 

Vzhledem k tomu, že předešlá minulost v oblasti bojových disciplín - Michal Samek MUSADO AČR při ZVS a Emin Eminov s Judo, nebyly jejich konečným směrem, hledali další možnosti
výuky v oblasti japonských bojových umění a tak na počátku roku 1996 se Michal Samek poprvé seznámil s Aikido.

Již na první letní škole složil zkoušky na 5.kyu a představil aikido Eminovi. Společně se pak účastnili seminářů, které probíhali v ČR a na podzim roku 1996 založil Michal Samek v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol Šternberk- Aikido klub Šternberk.

Klub sestal členem České obce sokolské a České federace aikido

 

Prvními členy klubů byli přátelé a známí obou zmíněných, přičemž klub nebyl nijak výrazně prezentován na veřejnosti a tak se vyznačoval rodinnou atmosférou.

Klub se z počátku potýkal s problémy s materiálním zabezpečením, kdy nebyly klubu v rámci Sokola Šternberk přiděleny žádné vlastní prostory ani tatami. Klub se střídal v hlavní
části sokolovny s ostatními sporty a využíval obyčejných gymnastických žíněnek pro nácvik pádu a základních technik.

Vzhledem k nevelkým počátečním zkušenostem Michala Samka se hledali možné řešení pro výuku nových technik aikido. Klub nakoupil videokazety "Basic Aikido" od Daniela Vaillanta 5.dan  z V.A.S. a několik dalších pokračování. Poté Michal Samek vedl hodiny aikido dle instruktážních videokazet a nadále se s členy klubu účastnil seminářů a školení v okolí.

Na jednom z těchto seminářů se seznámil s Patrikem Orthem, v té době držitelem 2. danu aikido. Po dohodě začal P. Orth pravidelně dojíždět svým osobním automobilem ze Zlína do Šternberka, kde vedl jednou týdně trénink.

Patrik Orth při výuce v Aikido klubu Šternberk, 1996

 

Tímto způsobem tréninky probíhali cca. 3 měsíce, do té doby než Patrik Orth při dopravní nehodě rozbil svůj automobil.

S postupem času se zástupci klubu v součinnosti s vedoucím oddílu judo

podařilo na hlasování Sokola Šternberk prosadit záměr na přidělení podkrovních

prostor sokolovny oběma klubům. Vzhledem k stavu v jakém podkrovní prostory

bylo potřeba provést opravy. Na základě stavebního povolení a schválení plánu oprav vedením Sokolovny byli svoláni členové klubu a postupem času provedli

opravu střechy nad nově vznikajícím dojo, vybourali a přestavěli okna, položili nové obložení a
provedli další menší úpravy. Dojo postupně za podpory Sokola Šternberk,a dobrovolných sponzorů a členů klubu nahradilo gymnastické

žíněnky za tatami.

 

Nové tatami

 

 Tatami bylo v dojo umístěno nastálo a vyvstala otázka úklidu a možného poškození tatami. Po dohodě s oddílem Judo byla vytvořena vnitřní

směrnice používání prostor - Etiketa v dojo  a vzhledem k nepraktičnosti, kdy průchod na balkon  velkého sálu  byl možný jedině přes tatami, se zbourala část zdi pro vytvoření nového  průchodu.

Na pozvání Michala Samka dojížděli pravidelně do Šternberka tehdejší prezident České federace aikido - Ondřej Malina 4.dan a tehdejší předseda technické komise ČFAI J. Mareš. 3.dan.

Spolu s účastí na ostatních seminářích se neustále zvyšovala technická vyspělost členů a tak v roce 2001 složil Michal Samek 1. dan aikido u ČFAI.

V roce 1999 se do klubu přihlásil Martin Plánička, který měl již předešlé zkušenosti s aikido v Brně a obohatil tak klub o další znalosti.

V roce 2003 přestal Michal Samek pravidelně navštěvovat tréninky a

dobrovolně se vzdal funkce vedoucího klubu. Oficiálně se věnoval jen tréninku dětí, ovšem i nadále se účastnil seminářů konaných ve Šternberku.

Funkci vedoucích převzali Martin Plánička a Emin Eminov, kteří o rok později úspěšně složili zkoušky na 1. dan.

     E.Eminov               M.Plánička

 

Následně se píše nová historie  .....

V roce 2005 nastupuje do oddílu další významná osobnost kterou je Karel Gabriška .

K.Gabriška

 

Emin skládá v roce 2007 uspěšnou zkoušku na 2 .dan.

Pokračuje ve vedení klubu  přičemž přebírá podstatnou částí vedení treninků po M. Planičkovi který z  důvodu pracovního vytížení je velkou částí svého času v zahraničí .

Karel v  roce  2008 skládá 1.dan  a stává se tak dalším kvalifikovaným trenerém který se pouští do vedení hodin a je aktivním přínosem pro klub i v současnosti.

V jeho výrazném a nezaměnitelném  způsobu vedení tréninků si najdou oblibu především osobnosti prahnoucí po fyzickém kontaktu a realném pojetí aikido a sebeobrany.  

Dalším přelomovým rokem našeho klubu se stává rok 2015 kdy do našeho klubu přechází část pokročilých studentů z Olomouckých klubů,kteří hledají další směr na své cestě aikido a stavají se téhož roku členy našeho klubu a členy ČFAI.

Úspěšně skládají zkoušky na technické stupně .

Z jejich řad se aktivně ujímá poměrnou měrou vedením dětských a dospělackých hodin Jan Leišner , který téhož roku absolvuje školení trenérů 3 .třídy a skládá 1 kyu .

J.Leišner

 

Následně přichází do klubu řada nových členů a klub se rozrůstá na počet  64 členů což je historické číslo v počtu členské základny.

V roce 2017 se trenéři E.Eminov , J.Leišner , K.Gabriška , rozhodují pro zvýšení svých trenerských licencí z 3 .třídy na 2.třídu a v září skládají zkoušku na trenérskou licenci B 

Přes prázdniny svépomocí se členové oddílu pouští do stavby nové odpružené podlahy pro nové tatami a kamiza dostává nový design . 

 

Rok 2018 je pro nás opět ůspěšný , protože J.Leišner ,složí v Praze na semináři F.Noela ( 7.dan aikikai ) zkoušku na 1.dan aikikai a rozšíří tak naše řady uspěšně vycvičených černých pásů ....

 

Za celou dobu prošlo naším klubem nespočet osobností jako P.Novotný 1.kyu,Ivo Toman 1.kyu ,Z.Blokša 1. dan .a další ... kterí se nemalou měrou podíleli na jeho chodu a rozvoji . Větsina z nich se stala dobrými přáteli a kamarády na celý život a sdílí své osobní cesty na tatami i mimo něj.

 

Na ty na, které jsme nechtěně opoměli , se velmi omlouváme...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Štítky

Novinky

07.06.2021 17:02
Z duvodu neučasti členů dospěláckého teamu, ruším do odvolání tréninky dospělých. Děkuji za...
25.05.2021 11:56
Oddíl aikido otevře od příštího týdne za splnění těchto podmínek...

Kontakt

EMIN EMINOV TJ SOKOL , Zahradní 23 , 785 01 ,Šternberk 732883708 emin.eminov@aikidosternberk.info