Od 31. 5. 2021 opět cvičíme!

25.05.2021

Oddíl aikido otevřen 

Trenér si přijde pro cvičence dolu a každý mu odevzdá vyplněné čestné prohlášení, které se bude uchovávat ! Počet cvičenců upřesníme (cvičencem Sokola je pouze ten, kdo má zaplaceno členství v sokole, tento rok to je 22 dětí).

Podmínky pro tréninky v době covid omezení platná od 24. 5. 2021

Vstup do vnitřních prostorů sokolovny pouze s platným čestným prohlášení (resp. čestné prohlášení zákonného zástupce), že jmenovaný absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo se prokáže potvrzením o očkování 2.dávkou starší 14-ti dnů a nebo se prokáže potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 nejdéle však před 90-ti dny. Tato prohlášení a potvrzení se budou odevzdávat při každém vstupu do sokolovny a budou se ukládat po dobu 30-ti dnů!!!!!!!!!!

Mimo sportoviště ve kterém probíhá trénink je povinná nasazená rouška nebo respirátor! Výše uvedené podmínky pro vstup platí i pro dospělé ! Prohlášení pro děti i dospěle jsou ke stažení zde.

Vytvořte si webové stránky zdarma!