Historie Aikido Koloseum

Rok 1996 - 1998

Zakládajícími členy klubu byl Michal Samek a Emin Eminov. Oba již měli předešlé zkušenosti s bojovými uměními, především Ji-Jitsu které cvičili podvedením p. Ondřeje Nováka, jenž vedl ve Šternberku cvičení tohoto sebeobranného systému založeného panem PhDr. Ing. Aloisem Konečným v Olomouci.

Vzhledem k tomu, že předešlá minulost v oblasti bojových disciplín - Michal Samek MUSADO AČR při ZVS a Emin Eminov s Judo, nebyly jejich konečným směrem, hledali další možnosti výuky v oblasti japonských bojových umění a tak na počátku roku 1996 se Michal Samek poprvé seznámil s Aikido.

Již na první letní škole složil zkoušky na 5.kyu a představil aikido Eminovi. Společně se pak účastnili seminářů, které probíhali v ČR a na podzim roku 1996 založil Michal Samek v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol Šternberk- Aikido klub Šternberk.

Klub se stal členem České obce sokolské a České federace aikido.

Prvními členy klubů byli přátelé a známí obou zmíněných, přičemž klub nebyl nijak výrazně prezentován na veřejnosti a tak se vyznačoval rodinnou atmosférou. Klub se z počátku potýkal s problémy s materiálním zabezpečením, kdy nebyly klubu v rámci Sokola Šternberk přiděleny žádné vlastní prostory ani tatami. Klub se střídal v hlavní části sokolovny s ostatními sporty a využíval obyčejných gymnastických žíněnek pro nácvik pádu a základních technik.

Vzhledem k nevelkým počátečním zkušenostem Michala Samka se hledaly možné řešení pro výuku nových technik aikido. Klub nakoupil videokazety "Basic Aikido" od Daniela Vaillanta (5. dan)  z V.A.S. a několik dalších pokračování. Poté Michal Samek vedl hodiny aikido dle instruktážních videokazet a nadále se s členy klubu účastnil seminářů a školení v okolí.

Na jednom z těchto seminářů se seznámil s Patrikem Orthem, v té době držitelem 2. danu aikido. Po dohodě začal P. Orth pravidelně dojíždět ze Zlína do Šternberka, kde téměř 3 měsíce vedl jednou týdně tréninky.

S postupem času se zástupci klubu v součinnosti s vedoucím oddílu judo podařilo na hlasování Sokola Šternberk prosadit záměr na přidělení podkrovních prostor sokolovny oběma klubům. Vzhledem k stavu v jakém podkrovní prostory bylo potřeba provést opravy. Na základě stavebního povolení a schválení plánu oprav vedením Sokolovny byli svoláni členové klubu a postupem času provedli opravu střechy nad nově vznikajícím dojo, vybourali a přestavěli okna, položili nové obložení a provedli další menší úpravy. Dojo postupně za podpory Sokola Šternberk,a dobrovolných sponzorů a členů klubu nahradilo gymnastické žíněnky za tatami.

Tatami bylo v dojo umístěno nastálo a vyvstala otázka úklidu a možného poškození tatami. Po dohodě s oddílem Judo byla vytvořena vnitřní směrnice používání prostor - Etiketa v dojo a vzhledem k nepraktičnosti, kdy průchod na balkon velkého sálu byl možný jedině přes tatami, se zbourala část zdi pro vytvoření nového průchodu.

Na pozvání Michala Samka dojížděli pravidelně do Šternberka tehdejší prezident České federace aikido - Ondřej Malina (4. dan) a tehdejší předseda technické komise ČFAI J. Mareš. 3.dan.

Rok 1999 - 2003

V roce 1999 se do klubu přihlásil Martin Plánička, který měl již předešlé zkušenosti s aikido v Brně a obohatil tak klub o další znalosti. Spolu s účastí na ostatních seminářích se neustále zvyšovala technická vyspělost členů a tak v roce 2001 složil Michal Samek 1. dan aikido u ČFAI.

V roce 2003 přestal Michal Samek pravidelně navštěvovat tréninky a dobrovolně se vzdal funkce vedoucího klubu. Oficiálně se věnoval jen tréninku dětí, ovšem i nadále se účastnil seminářů konaných ve Šternberku. Funkci vedoucích převzali Martin Plánička a Emin Eminov, kteří o rok později úspěšně složili zkoušky na 1. dan.

Rok 2005

V roce 2005 nastupuje do oddílu další významná osobnost kterou je Karel Gabriška. Emin skládá v roce 2007 úspěšnou zkoušku na 2 .dan. Pokračuje ve vedení klubu přičemž přebírá podstatnou částí vedení tréninků po M. Planičkovi který z důvodu pracovního vytížení je velkou částí svého času v zahraničí .

Rok 2008

Karel Gabriška úspěšně skládá 1.dan a stává se tak dalším kvalifikovaným trenérem, který se pouští do vedení hodin a je aktivním přínosem pro klub. V jeho výrazném a nezaměnitelném způsobu vedení tréninků si najdou oblibu především osobnosti prahnoucí po fyzickém kontaktu a realném pojetí aikido a sebeobrany.

Rok 2015

Dalším přelomovým rokem našeho klubu se stává rok 2015 kdy do našeho klubu přechází část pokročilých studentů z Olomouckých klubů, kteří hledají další směr na své cestě aikido a stávají se téhož roku členy našeho klubu a členy ČFAI.

Úspěšně skládají zkoušky na technické stupně. Z jejich řad se aktivně ujímá poměrnou měrou vedením dětských a dospěláckých hodin Jan Leišner, který téhož roku absolvuje školení trenérů 3 .třídy a skládá 1 kyu. 

Následně přichází do klubu řada nových členů a klub se rozrůstá na počet 64 členů, což je historické číslo v počtu členské základny. V roce 2017 se trenéři E. Eminov, J. Leišner a K. Gabriška rozhodují pro zvýšení svých trenérských licencí z 3 .třídy na 2.třídu a v září skládají zkoušku na trenérskou licenci B.

Přes prázdniny svépomocí se členové oddílu pouští do stavby nové odpružené podlahy pro nové tatami a kamiza dostává nový design.

Rok 2018

J. Leišner složil v Praze na semináři F. Noela (7. dan aikikai) zkoušku na 1. dan aikikai a rozšířil tak naše řady úspěšně vycvičených černých pásů.

Rok 2022

Přežili jsme období kovidu , kdy od roku 2020 se necvičilo z duvodů pandemie kovidu .Přesto jsme vydrželi a přečkali toto těžké období .Vrátil se nám  do oddílu dlouholetý člen Martin Plánička ( 1.dan aikikai ) , takže to nakonec byl i rok úspěšný Matyáš Pavlíček skladá 3. kyu na semináři O.Maliny ( 6. dan ) , stává se tak asistentem trenéra . Na 2.národním semináři skládá J.Leišner úspěšnou zkoušku na 2. dan aikikai . 


Rok 2023

Po dlouhých letech náš klub opustil organizaci Českou Federaci Aikido , protože už to nebyla ta organizace volná a sdružující do ,které jsme právě proto před 25 lety vstupovali. Naši členové rozhodli ,že již pro náš klub být členy ČFAI , není ničím přínosné pro klub . Proto jsme vstoupili do nové organizace Aikido 4U , která bude doufejme tou organizací volnou a sdružující . Náš dorostenec Matyáš Pavlíček , skládá úspěšnou zkoušku na 2.kyu na semináři O.Maliny ( 6. dan , Praha ) a dosáhl na nejvyšší stupeň v naší historii, který může být udělen dorostenci . Gratulujeme a jen tak dále a přejeme mnoho dalších úspěchů v aikido .


Jan Leišner , obdržel 22.11.2023 ocenění města Šternberk v kategorii nejlepší trenér za dlouhodobou práci v oblasti tréninku mládeže .Rok 2024Za celou dobu prošlo naším klubem nespočet osobností: jako P. Novotný (1. kyu), Ivo Toman (1. kyu), Z. Blokša (1. dan) a mnoho dalších, kteří se nemalou měrou podíleli na jeho chodu a rozvoji . Většina z nich se stala dobrými přáteli a sdílí své osobní cesty na tatami i mimo něj. Těm, které jsme nechtěně opomněli zmínit, se velmi omlouváme. 

Základní prvky v aikido

Vytvořte si webové stránky zdarma!