Dospělí - zkouškový řád Aikido 4U

6. kyu

Kdy: doporučujeme - 1 měsíc cvičení / 20 hodin /  1 seminář /. Poplatek: 200 kč 

Základní pojmy a etika v dojo , přemístění shikko ( chůze v kleče )

Pohyby : Henkan , Irimi tenkan , tenkan

Údery : shomen uchi , yokomen uchi

Úchopy : Aihanmi katate dori ,Katate dori ,Ryote dori ,Ushiro ryote dori

Ukemi waza : mae ukemi , ushiro ukemi 

Postoje : Hanmi handachi waza , suwari waza , tachi waza


5. kyu

Kdy: doporučujeme - 2 měsíce po získání 6. kjú / 30 hodin / 1 seminář  /. Poplatek : 300 kč

Tači waza

Ai hanmi katate dori

Ikkyo omote / ura 

Irimi nage 

Shiho nage omote/ura

Šómen uči

Ikkyo  

Irimi nage

Katate dori

Shiho nage omote / ura

Tenchi nage omote / ura

Suwari waza

Rjóte dori

Kokyu ho

4. kyu

Kdy: doporučujeme - 3 měsíce po získání 5. kjú / 50 hodin / 1 seminář /. Poplatek: 400 kč

Tači waza

Ai hanmi katate dori

Nikjó omote / ura

Sankjó omote / ura

Kote gaeši 

Ude kime nage omote / ura

Šómen uči

Kote gaeši

Katate dori

Ikkyo

Nikyo

Irimi nage

Kote gaeshi

Uchi kaiten nage omote, ura

Ude kime nage

Sokumen irimi nage 

Kokyu nage  ( 2 formy )

Jokomen uči

Šihó nage 

Ude kime nage

Kata dori

Ikkjó 

 Nikjó

Rjóte dori

Tenchi nage

Uširo rjóte dori

Sankjó

Suwari waza

Ai hanmi katate dori

Ikkjó 

Irimi nage 

Šómen uči

Ikkjó 

 Irimi nage

3. kyu

Kdy: doporučujeme -  4 měsíců po získání 4. kjú / 80 hodin / 1 seminář /. Poplatek: 500 kč

Tači waza

Šómen uči

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Hiji kime osae

Kokyu nage

Jokomen uči

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Irimi nage

Kote gaeshi

Kokyu nage


Katate rjóte dori

Ikkjó 

Nikjó 

Kote gaeši

Ude kime nage

 Kokjú ho

Rjóte dori

Ikkyo

Shiho nage

Tenchi nage

Kokyu nage

Uširo rjóte dori

Ikkyo

Nikyo

Irimi nage

Kote gaeshi

Shiho nage

Ude kime nage

Kokyu nage

Suwari waza

Šómen uči

 Sankjó 

 Jonkjó 

Kote gaeši

Katate dori

Nikjó

Kata dori

Ikkjó 

Nikjó

Hanmi hantači waza

Šómen uči

Irimi nage

Katate dori

Shiho nage

Uchi kaiten nage

Ude garami

2. kyu

Kdy: doporučujeme -  6 měsíců po získání 3. kjú / 120 hodin / 2semináře /. Poplatek: 600 kč 

Tači waza

Ukemi waza

dynamické ukemi do kote gaeshi

dynamické ukemi do koshi nage

dynamické ukemi do aiki otoshii


Šómen uči

Shiho nage

Soto kaiten nage omote/ura

Uchi kaiten nage

Aiki otoshi

Katate dori

Sankyo

Yonkyo

Koshi nage (více forem)

Sumi otoshi

Kubi nage

Rjóte dori

Irimi nage

Kote gaeshi

Koshi nage (více forem)

Kokyu nage 

Uširo rjóte dori

Juji garami

Sokumen irimi nage

Koshi nage 

Uširo rjú kata dori

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Sokumen irimi nage

Kokyu nage 

Kata dori

Sankyo

Yonkyo

Kokyu nage

Kata men uči

Kokyu nage

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Irimi nage

Kote gaeshi

Shiho nage 

Čúdan cuki

Ikkyo

Irimi nage

Kokyu nage (více forem) 

Džódan cuki

Hiji kime osae

Kokyu nage (více forem)

Jo

Tsuki

Shomen uchi

Jodan kaeshi

Kamae (Chudan, Haso)

Suwari waza

Katate dori

Kote gaeši 

 Irimi nage

Jokomen uči

Ikkjó 

 Nikjó 

 Sankjó 

Jonkjó 

 Gokjó

 Irimi nage

Kata dori

Sankjó

Rjó kata dori

Ikkjó 

 Nikjó

Hanmi hantači waza

Šómen uči

Ikkyo

Kote gaeshi

Katate dori

Ikkyo

Soto kaiten nage

Rjóte dori

Šihó nage

1. kyu

Kdy: doporučujeme - 8 měsíců po získání 2. kjú / 150 hodin /2 semináře /. Poplatek: 700 kč

Tači waza

Katate rjóte dori

Juji garami

Koshi nage

Irimi nage

Uširo katate dori kubi šime

Sankjó 

 Kote gaeši

 Šihó nage 

Koši nage

Uširo eri dori

Ikkyo

Kote gaeshi

Shiho nage

Kokyu nage

Čúdan cuki

Nikyo

Sankyo

Kote gaeshi

Kaiten nage

Koshi nage

Ushiro kiri otoshi

Mae geri 

Irimi nage

Sokumen irimi nage

Ushiro kiri otoshi

Kata dori

Kokyu nage

Ude garami

Kubi nage

Suwari waza

Šómen uči

Gokjó

Jokomen uči

Kote gaeši

Hanmi hantači waza

Šómen uči

Ikkyo

Aiki nage

Katate dori

Nikjó

Boken                             

 Tsuki

Shomen uchi

Kesa geri

Kurai tachi

Kamae (Chudan, Haso, Mu, Waki)


© 2021 Všechna práva vyhrazena.

合気道28シュテルンベルク

AIKIDO KOLOSEUM je členem Aikido 4U


Vytvořte si webové stránky zdarma!